نمایش موارد بر اساس برچسب: دسر سوهان

همه ی کسانی که به قم سفر می کنند در کنار تمام ساعاتی که برای زیارت،تفریح و خلق خاطرات خوش صرف می کنند، ساعاتی را نیز به خرید سوغاتی اختصاص می دهند؛ سوغاتی که نشان می دهد در لحظات سفر به یاد دوستان و خانواده شان نیز بوده اند.